company logo

Integritetspolicy

Hos Aros Ekonomibyrå värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi använder bara personuppgifter till de ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Vi vill att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter, du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor på 021-15 67 50.

Aros Ekonomibyrå AB
Nygårdsgatan 12
722 19 Västerås
Org. Nummer 556582-7358

Anders Ek är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person ex mail, namn, personnummer, epostadress och telefonnummer. Vi samlar endast in den information från våra kunder som vi behöver för att kunna utföra våra tjänster.

Informationen sparas endast så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna sköta vårt arbete gentemot våra kunder och så länge det krävs enligt lagstadgade regler gällande ex penningtvätt och bokföringslagen.

Du som kund hos oss har enligt GDPR rätt att:

  • Veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.

  • Begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.

  • I vissa fall få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.

Personuppgiftsskydd

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Som personuppgiftsansvariga är vi skyldiga att följa GDPR och se till att dina personuppgifter behandlas säkert. Detta gör vi bland annat genom att använda oss av lösenord för att kunna logga in och se personuppgifterna i våra system.

Personuppgiftsbiträde

Då Aros Ekonomibyrå behandlar personuppgifter för din räkning så krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet gäller tillsvidare och så länge som man är kund hos oss.

Underbiträden

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Detta kan gälla statliga myndigheter som polisen eller skatteverket alternativt banker etc.

Cookies

Vi använder cookies som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Du kan själv gå in under inställningar för din webbläsare för att lära dig mer om hur du själv justerar inställningarna för cookies.

Nygårdsgatan 12

722 19 Västerås

021 - 15 67 50

info@arosekonomibyra.se

Copyright © 2021